• 11 Şubat 2019 18:56:20
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/739167 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C68A98CF20168DCD1A13A3C3E KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2018-01-01 2018-12-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 3937713000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 3356300000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 80686000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 4366000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN GELIRLER 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 377985000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 334435000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 43550000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 86530000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 31846000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -2191887000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -1233647000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -782732000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -73734000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI 0 DIGER KAR PAYI GIDERLERI -101774000 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 1745826000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 126793000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 315163000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 99223000 DIGER 215940000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -188370000 GAYRI NAKDI KREDILERE 0 DIGER -188370000 PERSONEL GIDERLERI (-) -450587000 TEMETTU GELIRLERI 177000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 83909000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 7409000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 398665000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -322165000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 621806000 FAALIYET BRUT KÂRI 2127924000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI (-) -1055476000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -502998000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 569450000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 569450000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -124700000 CARI VERGI KARSILIGI -127935000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -63646000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 66881000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 444750000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 444750000 GRUBUN KARI (ZARARI) 444750000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)