• 15 Mart 2019 06:57:40
    (MILYON TL) TARIH PIYASAYA PIYASADAN GIRIS CIKIS --------- --------- ---------- 15 MART 10.596,5 GEC LIKIDITE PENCERESI 15 MART 11.833,5 GECICI REZERV 15 MART 8.665,2 BANKALARARASI PARA PIYASASI 15 MART 0,0 REPO DONUSU (KOTASYON REPO) 15 MART 0,0 REPO DONUSU (GLP REPO 15 MART 17.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 18 MART 19.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 19 MART 15.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 20 MART 4.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 20 MART 1.277,0 IC BORC ITFASI 21 MART 22.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 27 MART 7.993,0 IC BORC ITFASI 03 NISAN 737,0 IC BORC ITFASI 13 NISAN 3,0 IC BORC ITFASI 20 NISAN 14,0 IC BORC ITFASI 27 NISAN 1.118,0 IC BORC ITFASI 01 MAYIS 105,0 IC BORC ITFASI 08 MAYIS 69,0 IC BORC ITFASI 15 MAYIS 14.188,0 IC BORC ITFASI 22 MAYIS 1.139,0 IC BORC ITFASI MART 2019 15.300,0 IC BORC SERVISI NISAN 2019 2.600,0 IC BORC SERVISI MAYIS 2019 19.200,0 IC BORC SERVISI HAZIRAN 2019 11.400,0 IC BORC SERVISI TEMMUZ 2019 21.300,0 IC BORC SERVISI AGUSTOS 2019 6.700,0 IC BORC SERVISI EYLUL 2019 10.200,0 IC BORC SERVISI EKIM 2019 3.600,0 IC BORC SERVISI KASIM 2019 21.900,0 IC BORC SERVISI ARALIK 2019 5.500,0 IC BORC SERVISI OCAK 2020 18.900,0 IC BORC SERVISI