• 15 Nisan 2019 18:16:22
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756182 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C69D88EEE016A20FDD99E29F0 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 7648099 6627459 SATISLARIN MALIYETI -316333 -235140 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 7331766 6392319 BRUT KAR (ZARAR) 7331766 6392319 GENEL YONETIM GIDERLERI -2311250 -2297630 PAZARLAMA GIDERLERI -42185 -451421 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 14567353 24087439 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -5192416 -2349883 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 14353268 25380824 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 14353268 25380824 FINANSMAN GIDERLERI -1790283 -666068 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 12562985 24714756 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 12562985 24714756 DONEM KARI (ZARARI) 12562985 24714756 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 12562985 24714756 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 281407 9683 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 268883 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 12524 9683 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 6047626 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 6047626 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 6329033 9683 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 18892018 24724439 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 18892018 24724439