• 15 Nisan 2019 18:16:00
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/756179 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C69D88EEE016A20FF4D062A41 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2018-01-01 2018-12-31 2017-01-01 2017-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 7056037 22116528 SATISLARIN MALIYETI -316333 -12196339 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 6739704 9920189 BRUT KAR (ZARAR) 6739704 9920189 GENEL YONETIM GIDERLERI -2293797 -2294165 PAZARLAMA GIDERLERI -42185 -451421 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 11136727 20016890 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -5089018 -3595992 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 10451431 23595501 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 10451431 23595501 FINANSMAN GIDERLERI -1790283 -666068 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 8661148 22929433 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 8661148 22929433 DONEM KARI (ZARARI) 8661148 22929433 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 8661148 22929433 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 281407 9683 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 268883 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 12524 9683 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER PAYLAR 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 281407 9683 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 8942555 22939116 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 8942555 22939116