• 15 Mayıs 2019 17:13:03 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764148 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABBB27DC71059 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-03-31 2018-01-01 2018-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 360464000 234817000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 183386000 123164000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 9877000 8514000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 144727000 62349000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 22474000 40790000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 5028000 12651000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 17446000 28139000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 0 0 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 0 0 FAIZ GIDERLERI (-) -149300000 -96947000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -141810000 -91973000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -4648000 -4201000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 0 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -1485000 0 DIGER FAIZ GIDERLERI -1357000 -773000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 211164000 137870000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 21652000 19635000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 31419000 28789000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 5398000 2862000 DIGER 26021000 25927000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -9767000 -9154000 GAYRI NAKDI KREDILERE 0 0 DIGER -9767000 -9154000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 78647000 25116000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 9123000 -2486000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 77287000 -2635000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -7763000 30237000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 24865000 41552000 FAALIYET BRUT KÂRI 336328000 224173000 KREDI KARSILIKLARI (-) -11355000 -46957000 PERSONEL GIDERLERI (-) -38073000 -27435000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -68262000 -86712000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 218638000 63069000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 218638000 63069000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -37894000 -22862000 CARI VERGI KARSILIGI -24417000 -23109000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -13477000 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 247000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 180744000 40207000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 180744000 40207000 GRUBUN KARI (ZARARI) 180744000 40207000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)