• 15 Mayıs 2019 14:23:34 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764096 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABA8A373607B1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABA8A37B607B2 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-03-31 2018-01-01 2018-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 226038000 131869000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 136039000 115895000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 11029000 6340000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 78970000 9634000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 0 0 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 0 0 FAIZ GIDERLERI (-) -127878000 -33363000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -94557000 -15317000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -33251000 -18046000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 0 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -70000 0 DIGER FAIZ GIDERLERI 0 0 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 98160000 98506000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI -3581000 -195000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 9603000 5586000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 546000 407000 DIGER 9057000 5179000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -13184000 -5781000 GAYRI NAKDI KREDILERE 0 0 DIGER -13184000 -5781000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 6860000 -45187000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 66539000 24010000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -59679000 -69197000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 3854000 2095000 FAALIYET BRUT KÂRI 105293000 55219000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -184000 -369000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -2449000 -2456000 PERSONEL GIDERLERI (-) -8593000 -6600000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -7858000 -8399000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 86209000 37395000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 86209000 37395000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -21173000 -7879000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -21173000 -7879000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 65036000 29516000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 65036000 29516000 GRUBUN KARI (ZARARI) 65036000 29516000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)