• 15 Mayıs 2019 19:53:20
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764232 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6AB78362016ABC5CF7652385 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-03-31 2018-01-01 2018-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 124532000 140070000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 79561000 100832000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 3453000 2338000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 2468000 1217000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 11000 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 37814000 32556000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 37814000 32556000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 1225000 3127000 FAIZ GIDERLERI (-) -115434000 -100895000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -107058000 -86021000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -88000 -1191000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -6177000 -13675000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -2066000 0 DIGER FAIZ GIDERLERI -45000 -8000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 9098000 39175000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 6028000 7278000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 6316000 7747000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 5424000 6529000 DIGER 892000 1218000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -288000 -469000 GAYRI NAKDI KREDILERE -56000 -27000 DIGER -232000 -442000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 1707000 904000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 1533000 -527000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 174000 1431000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 3569000 3336000 FAALIYET BRUT KÂRI 20402000 50693000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -32756000 -19366000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 0 0 PERSONEL GIDERLERI (-) -20035000 -20689000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -28400000 -23877000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) -60789000 -13239000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -60789000 -13239000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -6918000 -4774000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -6918000 -4774000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) -67707000 -18013000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI -67707000 -18013000 GRUBUN KARI (ZARARI) -67707000 -18013000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)