• 15 Mayıs 2019 19:27:11 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764230 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB7863B016ABC3E444A152E KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-03-31 2018-01-01 2018-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 39518000 38957000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 29960000 38137000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 1061000 340000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 2125000 34000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 5723000 59000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 570000 328000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 570000 328000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 0 0 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 79000 59000 FAIZ GIDERLERI (-) -25550000 -20303000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -21455000 -16725000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -700000 -1416000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -8000 -78000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -1605000 -2054000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -1741000 0 DIGER FAIZ GIDERLERI -41000 -30000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 13968000 18654000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 1995000 1077000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2897000 1925000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 1913000 1373000 DIGER 984000 552000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -902000 -848000 GAYRI NAKDI KREDILERE -35000 -29000 DIGER -867000 -819000 TEMETTU GELIRLERI 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 1436000 -3813000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 110000 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 2775000 5260000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -1449000 -9073000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 1715000 5298000 FAALIYET BRUT KÂRI 19114000 21216000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -2001000 -4462000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 0 0 PERSONEL GIDERLERI (-) -6486000 -6551000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -7962000 -7884000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 2665000 2319000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 2665000 2319000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -567000 -249000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -567000 -249000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 2098000 2070000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 2098000 2070000 GRUBUN KARI (ZARARI) 2098000 2070000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)