• 15 Mayıs 2019 18:42:08
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/764219 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6AB78640016ABC1157E5144A KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-03-31 2018-01-01 2018-03-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 421501000 280880000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 320046000 236817000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 1643000 4516000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 23768000 859000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 11268000 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 63383000 37288000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 227000 1214000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 55277000 35126000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 7879000 948000 DIGER FAIZ GELIRLERI 1393000 1400000 FAIZ GIDERLERI (-) -326004000 -153785000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -44892000 -36593000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -20688000 -21652000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -249903000 -93001000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -351000 -43000 DIGER FAIZ GIDERLERI -10170000 -2496000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 95497000 127095000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 19092000 26301000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 46512000 46540000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 5881000 4133000 DIGER 40631000 42407000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -27420000 -20239000 GAYRI NAKDI KREDILERE -559000 -462000 DIGER -26861000 -19777000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 37140000 12397000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 10461000 5951000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 29749000 -3729000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -3070000 10175000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 42177000 35578000 FAALIYET BRUT KÂRI 193906000 201371000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -13048000 -10754000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -6931000 -7500000 PERSONEL GIDERLERI (-) -25056000 -25978000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -45905000 -43016000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 102966000 114123000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 102966000 114123000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -23814000 -19903000 CARI VERGI KARSILIGI -13199000 -24736000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -12447000 -9177000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 1832000 14010000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 79152000 94220000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 79152000 94220000 GRUBUN KARI (ZARARI) 79152000 94220000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)