• 11 Eylül 2019 18:25:36 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/786950 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F5A016D20DB2CCC7DD7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6CD92F5A016D20DB2CFD7DD8 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 61896558 51598986 30096605 35724803 SATISLARIN MALIYETI -37160155 -30079360 -16416937 -22357453 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 24736403 21519626 13679668 13367350 BRUT KAR (ZARAR) 24736403 21519626 13679668 13367350 GENEL YONETIM GIDERLERI -2868598 -3890221 -2744570 -1286882 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2801772 3651670 1455766 1605199 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1851754 -1390212 -538299 -629101 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 22817823 19890863 11852565 13056566 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 318029 630778 250538 110419 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 23135852 20521641 12103103 13166985 FINANSMAN GELIRLERI 1366796 2999948 2671520 418159 FINANSMAN GIDERLERI -2043279 -1645388 -1406326 -1008566 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 22459369 21876201 13368297 12576578 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -5129681 -5231510 -3382118 -2956366 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -186033 -1084241 -307010 -88402 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -4943648 -4147269 -3075108 -2867964 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 17329688 16644691 9986179 9620212 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM KARI (ZARARI) 17329688 16644691 9986179 9620212 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -3 -2 -1 -2 ANA ORTAKLIK PAYLARI 17329691 16644693 9986180 9620214 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)