• 08 Kasım 2019 17:58:15
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797642 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B576D722132 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 1713513000 1188441000 473696000 614020000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 1476038000 1053905000 419235000 513679000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 17342000 16053000 6261000 4752000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 4138000 5490000 3055000 1336000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN GELIRLER 0 0 0 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 173219000 103950000 42079000 73824000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 7167000 0 -4097000 3575000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 156268000 103950000 46176000 64808000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 9784000 0 0 5441000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 11991000 6474000 2571000 4459000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 30785000 2569000 495000 15970000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -1280407000 -738017000 -288746000 -434410000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -929468000 -588230000 -217531000 -310312000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -326318000 -145654000 -68283000 -112737000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -8869000 -4133000 -2932000 -5606000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI 0 0 0 0 KIRALAMA KAR PAYI GIDERLERI -15752000 0 0 -5755000 DIGER KAR PAYI GIDERLERI 0 0 0 0 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 433106000 450424000 184950000 179610000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 60332000 33484000 8725000 24659000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 98603000 49898000 17219000 38214000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 52094000 26447000 9797000 17906000 DIGER 46509000 23451000 7422000 20308000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -38271000 -16414000 -8494000 -13555000 GAYRI NAKDI KREDILERE -43000 -49000 -1000 0 DIGER -38228000 -16365000 -8493000 -13555000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 379291000 189369000 92098000 109428000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) -4648000 -3206000 -419000 -3249000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 351833000 151425000 62807000 97844000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 32106000 41150000 29710000 14833000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 75285000 11578000 6844000 21556000 FAALIYET BRUT KÂRI 948014000 684855000 292617000 335253000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -237588000 -76196000 -39372000 -73926000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -20874000 -78637000 -35795000 -3656000 PERSONEL GIDERLERI (-) -182553000 -115917000 -47756000 -62879000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -166196000 -131552000 -43635000 -52244000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 340803000 282553000 126059000 142548000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 340803000 282553000 126059000 142548000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -86732000 -59382000 -26618000 -39171000 CARI VERGI KARSILIGI -79553000 -61581000 -28490000 -26201000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -19330000 -7960000 -3354000 -9846000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 12151000 10159000 5226000 -3124000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 254071000 223171000 99441000 103377000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 254071000 223171000 99441000 103377000 GRUBUN KARI (ZARARI) 254071000 223171000 99441000 103377000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)