• 08 Kasım 2019 14:48:35
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797545 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4AC456B116E8 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 9859340059 644121667 35427429 4264313637 SATISLARIN MALIYETI -9850201278 -648044342 -38868413 -4261168822 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 9138781 -3922675 -3440984 3144815 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 9608340 11713980 2883445 3775687 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 9608340 11713980 2883445 3775687 BRUT KAR (ZARAR) 18747121 7791305 -557539 6920502 GENEL YONETIM GIDERLERI -14963155 -20344529 -7290489 -4164646 PAZARLAMA GIDERLERI -502414 -562695 -169141 -172275 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 74045 535166 155940 -9604 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -126966 -129424 -80958 -48350 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 3228631 -12710177 -7942187 2525627 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 3228631 -12710177 -7942187 2525627 FINANSMAN GELIRLERI 11430126 12151532 7352751 100234 FINANSMAN GIDERLERI -699914 -2295256 -200909 -300015 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 13958843 -2853901 -790345 2325846 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1257530 -0 -0 -738468 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1257530 -0 -0 -738468 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 12701313 -2853901 -790345 1587378 DONEM KARI (ZARARI) 12701313 -2853901 -790345 1587378 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 12701313 -2853901 -790345 1587378 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 142413 4914315 3170034 105324 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 142413 4914315 3170034 105324 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 142413 4914315 3170034 105324 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 12843726 2060414 2379689 1692702 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 12843726 2060414 2379689 1692702