• 08 Kasım 2019 19:51:30
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797801 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4BEA25E04932 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 147044743 167095221 SATISLARIN MALIYETI -107340435 -119136463 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 39704308 47958758 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 0 0 KAMBIYO GELIRLERI 0 0 FAIZ GELIRLERI 0 0 KAR PAYI GELIRLERI 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAZANC 0 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GIDERLERI 0 0 KAMBIYO GIDERLERI 0 0 FAIZ GIDERLERI 0 0 KAR PAYI GIDERLERI 0 0 KARSILIK GIDERLERI 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS ZARARLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 0 0 BRUT KAR (ZARAR) 39704308 47958758 GENEL YONETIM GIDERLERI -7704555 -6401688 PAZARLAMA GIDERLERI -13577573 -15387870 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 4344670 3994365 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -4825538 -9526585 DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 17941312 20636980 ODENECEK KAR PAYLARININ DEFTER DEGERI ILE DAGITILAN NAKIT DISI VARLIKLARIN DEGERI ARASINDAKI FARK 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN FINANSAL TABLO DISI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 0 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 ISTIRAKLER, MUSTEREK KONTROL EDILEN ISLETMELER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAN DIGER GELIRLER (GIDERLER) 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 17941312 20636980 FINANSMAN GELIRLERI 0 0 FINANSMAN GIDERLERI -13968045 -7503720 NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 3973267 13133260 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1136126 -4162316 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1137179 -4518449 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1053 -356133 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 2837141 8970944 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 DONEM KARI (ZARARI) 2837141 8970944 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1518205 4440880 ANA ORTAKLIK PAYLARI 1318936 4530064 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)