• 08 Kasım 2019 19:30:20
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797792 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D929336016E4BCEBBFC5D52 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1269926 109587337 14809391 35897 SATISLARIN MALIYETI -704213 -85431425 -14294423 -367421 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 565713 24155912 514968 403318 BRUT KAR (ZARAR) 565713 24155912 514968 403318 GENEL YONETIM GIDERLERI -1978397 -1537599 -571561 -601700 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1313538 14591115 8502004 -211252 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -17018031 -15676659 -2078646 -448575 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -17117177 21532769 6366765 -858209 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 3733801 164554 164554 423239 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -3048 -6155778 -2569398 -2540 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 12080400 -7995356 -9738271 9948509 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -1306024 7546189 -5776350 9510999 FINANSMAN GELIRLERI 17632970 16629290 6578527 4680896 FINANSMAN GIDERLERI -21703704 -24481549 -5357092 -7086683 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -5376758 -306070 -4554915 7105212 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3453739 -4060920 -726667 -142036 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -3453739 -4060920 -726667 -142036 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -1923019 -4366990 -5281582 7247248 DONEM KARI (ZARARI) -1923019 -4366990 -5281582 7247248 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -77438 197234 211999 -7207 ANA ORTAKLIK PAYLARI -1845581 -4564224 -5493581 7254455 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -1923019 -4366990 -5281582 7247248 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -77438 197234 211999 -7207 ANA ORTAKLIK PAYLARI -1845581 -4564224 -5493581 7254455