• 08 Kasım 2019 19:18:39
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797788 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D929336016E4B33320C4D29 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1961431000 1150920000 476344000 840864000 SATISLARIN MALIYETI -685723000 -452703000 -188311000 -258629000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1275708000 698217000 288033000 582235000 BRUT KAR (ZARAR) 1275708000 698217000 288033000 582235000 GENEL YONETIM GIDERLERI -120241000 -127092000 -34698000 -42409000 PAZARLAMA GIDERLERI -6078000 -3435000 -1023000 -2051000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -49325000 -26228000 -9395000 -19207000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 57682000 6917000 -3091000 11478000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -54023000 -7424000 -3173000 -17365000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1103723000 540955000 236653000 512681000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 500401000 222101000 111460000 153339000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -3893000 -13365000 -1662000 -1287000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 1600231000 749691000 346451000 664733000 FINANSMAN GELIRLERI 3278000 358250000 182450000 FINANSMAN GIDERLERI -1633000 -1980000 -1875000 -437000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1601876000 1105961000 527026000 664296000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -330124000 -200375000 -66088000 -146686000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -366590000 -245463000 -113820000 -151513000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -36466000 -45088000 -47732000 -4827000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 1271752000 905586000 460938000 517610000 DONEM KARI (ZARARI) 1271752000 905586000 460938000 517610000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 980666000 715475000 359510000 398096000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 291086000 190111000 101428000 119514000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -2045000 4020000 66000 -932000 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -3158000 5026000 84000 -1771000 DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 418000 458000 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -695000 -1006000 -18000 -381000 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -695000 -1006000 -18000 -381000 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 7556000 -159000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 9688000 -204000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 9688000 -204000 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -2132000 -45000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR, VERGI ETKISI -2132000 -45000 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 5511000 4020000 66000 -1091000 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 1277263000 909606000 461004000 516519000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 980193000 718233000 359723000 397664000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 297070000 191373000 101281000 118855000