• 08 Kasım 2019 19:02:08
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797774 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8BF2312A3E KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 1914528000 1778987000 717482000 598823000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 1187639000 1199493000 464349000 375324000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 28511000 25998000 10475000 7936000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 43351000 75405000 33734000 15796000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 91888000 22530000 16606000 29386000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 43587000 34292000 15355000 14300000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 1184000 1294000 385000 357000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 33906000 24878000 11163000 11182000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 8497000 8120000 3807000 2761000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 186315000 151441000 63479000 58966000 DIGER FAIZ GELIRLERI 333237000 269828000 113484000 97115000 FAIZ GIDERLERI (-) -1286685000 -1214056000 -497330000 -394259000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -717456000 -637967000 -263212000 -232827000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -322227000 -289298000 -122599000 -91950000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -6716000 -8184000 -2851000 -2099000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -7531000 0 0 -2349000 DIGER FAIZ GIDERLERI -232755000 -278607000 -108668000 -65034000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 627843000 564931000 220152000 204564000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 24937000 25011000 3984000 9829000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 36098000 38882000 9167000 12687000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 19541000 16217000 5584000 6721000 DIGER 16557000 22665000 3583000 5966000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -11161000 -13871000 -5183000 -2858000 GAYRI NAKDI KREDILERE -119000 -255000 -74000 -41000 DIGER -11042000 -13616000 -5109000 -2817000 TEMETTU GELIRLERI 2769000 686000 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 27261000 76594000 33076000 -1684000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 7999000 -704000 -2860000 3924000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 40136000 26800000 13643000 -2822000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -20874000 50498000 22293000 -2786000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 33780000 24907000 7274000 11006000 FAALIYET BRUT KÂRI 716590000 692129000 264486000 223715000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -227706000 -208721000 -106298000 -102660000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -941000 -23000 -137000 -58000 PERSONEL GIDERLERI (-) -160910000 -131524000 -45382000 -52401000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -187029000 -162168000 -55396000 -61040000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 140004000 189693000 57547000 7556000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 140004000 189693000 57547000 7556000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -28424000 -42988000 -12905000 -1967000 CARI VERGI KARSILIGI -42454000 -17560000 -14631000 -6178000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -74038000 -256123000 -139635000 -16383000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 88068000 230695000 141361000 20594000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 111580000 146705000 44642000 5589000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 111580000 146705000 44642000 5589000 GRUBUN KARI (ZARARI) 111580000 146705000 44642000 5589000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)