• 08 Kasım 2019 19:01:24
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797772 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8A3E2229B3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 1723791000 1646067000 662372000 532804000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 1191045000 1202810000 466446000 375464000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 28511000 25998000 10475000 7936000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 43350000 74333000 32926000 15939000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 82890000 22530000 16606000 26021000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 43576000 34144000 15349000 14294000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 1173000 1146000 379000 351000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 33906000 24878000 11163000 11182000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 8497000 8120000 3807000 2761000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 334419000 286252000 120570000 93150000 FAIZ GIDERLERI (-) -1208604000 -1148012000 -470079000 -367941000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -721528000 -643255000 -266002000 -233713000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -223521000 -204090000 -85550000 -62468000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -6700000 -6537000 -2832000 -2099000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -7531000 0 0 -2349000 DIGER FAIZ GIDERLERI -249324000 -294130000 -115695000 -67312000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 515187000 498055000 192293000 164863000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 26735000 19278000 4149000 9970000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 34805000 31072000 8418000 12142000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 19669000 16287000 5604000 6772000 DIGER 15136000 14785000 2814000 5370000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -8070000 -11794000 -4269000 -2172000 GAYRI NAKDI KREDILERE -45000 -44000 -15000 -16000 DIGER -8025000 -11750000 -4254000 -2156000 TEMETTU GELIRLERI 2769000 686000 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 23563000 71170000 30495000 3631000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 7900000 1394000 581000 3679000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 16036000 26445000 12953000 -2665000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -373000 43331000 16961000 2617000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 10341000 12955000 3114000 3097000 FAALIYET BRUT KÂRI 578595000 602144000 230051000 181561000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -181523000 -187699000 -94007000 -94760000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -941000 -23000 -137000 -58000 PERSONEL GIDERLERI (-) -147803000 -122682000 -42544000 -48555000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -148388000 -129326000 -44169000 -49011000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 99940000 162414000 49468000 -10823000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 32917000 20782000 6125000 14018000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 132857000 183196000 55593000 3195000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -21277000 -36491000 -10951000 -2394000 CARI VERGI KARSILIGI -39537000 0 0 -2691000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -76109000 -244200000 -133919000 -15740000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 94369000 207709000 122968000 20825000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 111580000 146705000 44642000 5589000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 111580000 146705000 44642000 5589000 GRUBUN KARI (ZARARI) 111580000 146705000 44642000 5589000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)