• 08 Kasım 2019 18:59:53
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797769 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D929336016E4BAD91C756F5 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 60124000 69166000 25311000 18315000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 47254000 55390000 19966000 14133000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 1025000 1567000 685000 269000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 609000 1218000 352000 130000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 410000 4179000 408000 117000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 7490000 4413000 1661000 2545000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 441000 294000 84000 117000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 7049000 4119000 1577000 2428000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 3262000 225000 112000 1110000 DIGER FAIZ GELIRLERI 74000 2174000 2127000 11000 FAIZ GIDERLERI (-) -26532000 -46072000 -18333000 -8388000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER 0 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -20875000 -24097000 -10193000 -5899000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -3462000 -1317000 -720000 -1739000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -19680000 -7112000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -901000 -312000 DIGER FAIZ GIDERLERI -1294000 -978000 -308000 -438000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 33592000 23094000 6978000 9927000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 4310000 5986000 1250000 1602000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 4557000 6543000 1509000 1679000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 3254000 3256000 869000 1026000 DIGER 1303000 3287000 640000 653000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -247000 -557000 -259000 -77000 GAYRI NAKDI KREDILERE -35000 -100000 -23000 -2000 DIGER -212000 -457000 -236000 -75000 TEMETTU GELIRLERI 69000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 10566000 22322000 11018000 3856000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 2492000 3026000 1414000 772000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -8799000 -104159000 -67651000 -3033000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 16873000 123455000 77255000 6117000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 6415000 13726000 484000 475000 FAALIYET BRUT KÂRI 54952000 65128000 19730000 15860000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -15839000 -40445000 -26283000 -3122000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 0 PERSONEL GIDERLERI (-) -17382000 -16172000 -5331000 -6638000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -19982000 -22796000 -7260000 -5301000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 1749000 -14285000 -19144000 799000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1749000 -14285000 -19144000 799000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -1250000 -3231000 -4071000 -1416000 CARI VERGI KARSILIGI -273000 -204000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -431000 -440000 -4632000 -879000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 1681000 3398000 -765000 537000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 2999000 -11054000 -15073000 2215000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 2999000 -11054000 -15073000 2215000 GRUBUN KARI (ZARARI) 2999000 -11054000 -15073000 2215000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)