• 08 Kasım 2019 18:54:59
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797766 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B286A3E35E9 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 31873572 81667330 6743548 16475897 SATISLARIN MALIYETI -30234405 -77127545 -6266927 -17474385 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1639167 4539785 476621 -998488 BRUT KAR (ZARAR) 1639167 4539785 476621 -998488 GENEL YONETIM GIDERLERI -10252741 -8134331 -4285848 -3328752 PAZARLAMA GIDERLERI -1342431 -2492441 -299115 -604454 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 13046998 1229225 352950 166261 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3255 -5842 0 -123691 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 3087738 -4863604 -3755392 -4641742 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 29371076 21848066 491862 1267121 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 32458814 16984462 -3263530 -3374621 FINANSMAN GELIRLERI 1887137 3261495 2182472 37336 FINANSMAN GIDERLERI -17637494 -22239299 -7423297 -5037015 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 16708457 -1993342 -8504355 -8374300 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 16708457 -1993342 -8504355 -8374300 DONEM KARI (ZARARI) 16708457 -1993342 -8504355 -8374300 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 16708457 -1993342 -8504355 -8374300 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)