• 08 Kasım 2019 18:48:33
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797765 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4AB63CB409C5 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 31877386 81667330 6743548 16477168 SATISLARIN MALIYETI -30234405 -77127545 -6266927 -17474385 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1642981 4539785 476621 -997217 BRUT KAR (ZARAR) 1642981 4539785 476621 -997217 GENEL YONETIM GIDERLERI -10242454 -8134332 -4285848 -3327260 PAZARLAMA GIDERLERI -1342431 -2492441 -299115 -604454 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 13046982 1229224 352950 166261 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3250 -5842 0 -123694 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 3101828 -4863606 -3755392 -4638976 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 29456822 21848067 491861 1267121 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 0 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 32558650 16984461 -3263531 -3371855 FINANSMAN GELIRLERI 1876715 3261495 2182474 37251 FINANSMAN GIDERLERI -17637479 -22239298 -7423298 -5037015 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 16797886 -1993342 -8504355 -8371619 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 16797886 -1993342 -8504355 -8371619 DONEM KARI (ZARARI) 16797886 -1993342 -8504355 -8371619 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 16797886 -1993342 -8504355 -8371619 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)