• 08 Kasım 2019 18:45:42
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797762 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D92933A016E4BA5BEF23AD8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D92933A016E4BA5BF8D3AD9 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 101475252 86497156 34898170 39578694 SATISLARIN MALIYETI -59194463 -53131148 -23051788 -22034308 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 42280789 33366008 11846382 17544386 BRUT KAR (ZARAR) 42280789 33366008 11846382 17544386 GENEL YONETIM GIDERLERI -4858865 -5375570 -1485349 -1990267 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 4416194 9176488 5524818 1614422 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3068152 -6767114 -5376902 -1216398 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 38769966 30399812 10508949 15952143 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 438177 976391 345613 120148 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 39208143 31376203 10854562 16072291 FINANSMAN GELIRLERI 1374513 8783900 5783952 7717 FINANSMAN GIDERLERI -3937604 -4306627 -2661239 -1894325 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 36645052 35853476 13977275 14185683 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -8262339 -8291460 -3059950 -3132658 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -616663 -1804825 -720584 -430630 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -7645676 -6486635 -2339366 -2702028 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 28382713 27562016 10917325 11053025 DONEM KARI (ZARARI) 28382713 27562016 10917325 11053025 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1 -2 0 2 ANA ORTAKLIK PAYLARI 28382714 27562018 10917325 11053023 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)