• 08 Kasım 2019 18:38:16
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797758 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B2493151C03 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI KAR PAYI GELIRLERI 2409685000 2256226000 877468000 757583000 KREDILERDEN ALINAN KAR PAYLARI 2127579000 2021368000 787084000 670956000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN GELIRLER 51753000 39860000 15653000 14688000 BANKALARDAN ALINAN GELIRLER 2118000 1434000 749000 559000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN GELIRLER 181725000 139855000 47973000 57468000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 3164000 424000 130000 1172000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 106999000 84321000 28878000 31432000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 71562000 55110000 18965000 24864000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 43235000 52012000 25945000 12291000 DIGER KAR PAYI GELIRLERI 3275000 1697000 64000 1621000 KÂR PAYI GIDERLERI (-) -1944991000 -1381945000 -502985000 -635923000 KATILMA HESAPLARINA VERILEN KAR PAYLARI -1250248000 -962111000 -345794000 -422595000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN KAR PAYLARI -166788000 -215529000 -74009000 -47194000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN KAR PAYLARI -99942000 -58344000 -24007000 -29610000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN KAR PAYLARI -377521000 -144503000 -59175000 -119909000 KIRALAMA KAR PAYI GIDERLERI -44279000 -15209000 DIGER KAR PAYI GIDERLERI -6213000 -1458000 -1406000 NET KAR PAYI GELIRI (GIDERI) 464694000 874281000 374483000 121660000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 223226000 127871000 42544000 76316000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 293178000 196147000 69978000 98429000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 94639000 81159000 29410000 31737000 DIGER 198539000 114988000 40568000 66692000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -69952000 -68276000 -27434000 -22113000 GAYRI NAKDI KREDILERE -290000 -244000 -98000 -123000 DIGER -69662000 -68032000 -27336000 -21990000 TEMETTU GELIRLERI 2762000 177000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 138542000 306315000 183877000 38888000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 28236000 -3778000 -8500000 4858000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -25947000 -1633000 5356000 20944000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 136253000 311726000 187021000 13086000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 566829000 440524000 49062000 108405000 FAALIYET BRUT KÂRI 1396053000 1749168000 649966000 345269000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -494388000 -527573000 -174893000 -91827000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -1670000 -159000 -4189000 -5586000 PERSONEL GIDERLERI (-) -501299000 -396405000 -137414000 -171214000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -369703000 -326608000 -101394000 -134146000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 28993000 498423000 240454000 -46332000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 10017000 5446000 2351000 2524000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 39010000 503869000 242805000 -43808000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -8551000 -110904000 -62330000 -7947000 CARI VERGI KARSILIGI -2993000 -1615000 -619000 -1139000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -159746000 -176121000 -93417000 -24780000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 154188000 66832000 31706000 33866000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 30459000 392965000 180475000 -35861000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 30459000 392965000 180475000 -35861000 GRUBUN KARI (ZARARI) 25545000 380373000 175835000 -37498000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 4914000 12592000 4640000 1637000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)