• 08 Kasım 2019 18:35:34
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797752 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D92933B016E4B0564F371EF KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 208702423 177967179 110197007 76133329 SATISLARIN MALIYETI -131731872 -74017175 -55777181 -54481995 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 76970551 103950004 54419826 21651334 BRUT KAR (ZARAR) 76970551 103950004 54419826 21651334 GENEL YONETIM GIDERLERI -19386740 -15242002 -5583463 -6631156 PAZARLAMA GIDERLERI -21536718 -17175484 -7131811 -12428921 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -1671766 -684885 -360266 -840416 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 24127422 75614218 50420038 5064787 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -21817699 -43549983 -33036336 -10628773 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 36685050 102911868 58727988 -3813145 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 2426527 3558793 -214101 1432851 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 15449 0 0 25575 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 39127026 106470661 58513887 -2354719 FINANSMAN GELIRLERI 41729723 6613445 3754465 35191472 FINANSMAN GIDERLERI -78259158 -129440536 -85696309 -19968846 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 2597591 -16356430 -23427957 12867907 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -557470 -347313 -1696151 -1101716 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -680156 -224389 -1240932 -362419 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1237626 -571702 -455219 -739297 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 3155061 -16009117 -21731806 11766191 DONEM KARI (ZARARI) 3155061 -16009117 -21731806 11766191 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 20922 9085 1989 9798 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3134139 -16018202 -21733795 11756393 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 513682 197372 -12528 359924 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 658566 253041 -16061 461440 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -144884 -55669 -3533 -101516 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -144884 -55669 -3533 -101516 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 513682 197372 -12528 359924 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 3668743 -15811745 -21744334 12126115 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 20922 9085 1989 9798 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3647821 -15820830 -21746323 12116317