• 08 Kasım 2019 18:24:45
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797732 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B82E90D2861 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 357201035 325577739 121589524 122090913 SATISLARIN MALIYETI -300407766 -240042416 -86221872 -105957562 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 56793269 85535323 35367652 16133351 BRUT KAR (ZARAR) 56793269 85535323 35367652 16133351 GENEL YONETIM GIDERLERI -22198283 -18082675 -6875322 -7308540 PAZARLAMA GIDERLERI -11243282 -10737043 -3084344 -3823132 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -732269 -450769 -231678 -289765 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 14797225 58371084 35112807 1717781 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -15251852 -41776411 -23932388 -4748695 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 22164808 72859509 36356727 1681000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 98617 175153 5188 27966 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 22263425 73034662 36361915 1708966 FINANSMAN GELIRLERI 8996088 7321892 2479270 6484921 FINANSMAN GIDERLERI -17280849 -56255809 -35420992 -4054068 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 13978664 24100745 3420193 4139819 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3047171 -5291744 -526398 -1091182 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -2420613 -7866346 -2870128 -207858 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -626558 -2574602 -2343730 -883324 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 10931493 18809001 2893795 3048637 DONEM KARI (ZARARI) 10931493 18809001 2893795 3048637 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 10931493 18809001 2893795 3048637 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)