• 08 Kasım 2019 18:22:47
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797729 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D92933B016E4A9FE2606D0B KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 302516272 338900627 117168311 109422303 SATISLARIN MALIYETI -245714076 -240699477 -85114059 -89005202 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 56802196 98201150 32054252 20417101 BRUT KAR (ZARAR) 56802196 98201150 32054252 20417101 GENEL YONETIM GIDERLERI -17088537 -15628452 -6018264 -5391903 PAZARLAMA GIDERLERI -19513329 -17537913 -5922879 -6092184 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -1100003 -889334 -349535 -365509 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 14090280 33303265 23633014 1542305 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -12867858 -35101685 -22545061 -4804302 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 20322749 62347031 20851527 5305508 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 4539375 4913941 909031 1518008 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -5466607 -79920 -79920 -2259219 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 3410707 6522277 3218862 1915640 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 22806224 73703329 24899500 6479937 FINANSMAN GIDERLERI -5746096 -19579842 -12340666 -942283 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 17060128 54123487 12558834 7422220 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2704512 -8776724 -2365174 -1097520 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -2816150 -8475911 -2410301 -968347 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -111638 -300813 -45127 -129173 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 14355616 45346763 10193660 6324700 DONEM KARI (ZARARI) 14355616 45346763 10193660 6324700 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1456372 6869315 2128666 1077226 ANA ORTAKLIK PAYLARI 12899244 38477448 8064994 5247474 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1207040 -458402 -1112557 -685007 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -1361549 -515709 -1332249 -765488 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR -117801 -45835 -46758 -72617 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -117801 -45835 -46758 -72617 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -272310 -103142 -266450 -153098 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -272310 -103142 -266450 -153098 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 156700 2377882 1379578 -144565 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 156700 2377882 1379578 -144565 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 156700 2377882 1379578 -144565 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -1050340 1919480 267021 -829572 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 13305276 47266243 10460681 5495128 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1422628 6853430 2094986 1036552 ANA ORTAKLIK PAYLARI 11882648 40412813 8365695 4458576