• 08 Kasım 2019 18:20:29
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797720 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D929336016E4AEB51A3456C KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 13623159 22287023 6458690 4818828 SATISLARIN MALIYETI -15348628 -18573110 -5526659 -8026752 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) -1725469 3713913 932031 -3207924 BRUT KAR (ZARAR) -1725469 3713913 932031 -3207924 GENEL YONETIM GIDERLERI -2774341 -3502930 -1760576 -628819 PAZARLAMA GIDERLERI -1865392 -2289127 -807159 -598211 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 10055629 6681470 2809374 1985501 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -7013480 -2419432 -785688 -9472 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -3323053 2183894 387982 -2439981 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 3441088 2972003 63781 790472 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 118035 5155897 451763 -1649509 FINANSMAN GIDERLERI -8131848 -16320386 -8445515 -3233198 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -8013813 -11164489 -7993752 -4882707 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -945023 -3083163 -858096 -685899 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3313 -733 -1114 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -948336 -3083163 -858829 -684785 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -7068790 -14247652 -7135656 -5568606 DONEM KARI (ZARARI) -7068790 -14247652 -7135656 -5568606 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 136 -1591 -769 62 ANA ORTAKLIK PAYLARI -7068926 -14246061 -7134887 -5568668 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -749146 -390977 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -936428 -488717 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -187282 -97740 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -187282 -97740 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -749146 -390977 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -7817936 -14247652 -7135656 -5959583 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 136 -1591 -769 62 ANA ORTAKLIK PAYLARI -7818072 -14246061 -7134887 -5959645