• 08 Kasım 2019 18:18:06
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797713 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D929336016E4B79976652F9 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1047228654 804418867 421819736 484181919 SATISLARIN MALIYETI -923110794 -686017075 -355426184 -433569440 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 124117860 118401792 66393552 50612479 BRUT KAR (ZARAR) 124117860 118401792 66393552 50612479 GENEL YONETIM GIDERLERI -17391088 -17655825 -5463353 -5925119 PAZARLAMA GIDERLERI -25923461 -20647249 -7425474 -12108893 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -7937380 -3065374 -1196398 -2106682 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 28689444 64554723 47176370 8350287 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -23089203 -26499715 -8961424 -3379871 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 78466172 115088352 90523273 35442201 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 3052873 135050 135050 867061 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -720465 -0 -0 -20251 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 4176595 22996499 2253375 1896482 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 84975175 138219901 92911698 38185493 FINANSMAN GELIRLERI 54832982 12640773 6718309 48106857 FINANSMAN GIDERLERI -121134197 -374910464 -244037282 -20701042 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 18673960 -224049790 -144407275 65591308 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3800611 -50900999 -30339156 -6193190 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -328416 -112871 -340646 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -3800611 -51229415 -30226285 -6533836 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 14873349 -173148791 -114068119 59398118 DONEM KARI (ZARARI) 14873349 -173148791 -114068119 59398118 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1157758 -20016746 -13011600 2742144 ANA ORTAKLIK PAYLARI 16031107 -153132045 -101056519 56655974 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -602992 -1223890 -1370951 201364 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -602992 -1223890 -1370951 -201364 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -150748 -305972 -1713455 -50341 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -753740 -1529862 -342504 -251705 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -602992 -1223890 -1370951 201364 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 14270357 -174372681 -115439070 59599482 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1162448 -20040109 -13039612 2742795 ANA ORTAKLIK PAYLARI 15432805 -154332572 -102399458 56856687