• 08 Kasım 2019 18:17:46
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797712 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8AE2D21DEA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8AE3001DEB KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 31357637000 23477670000 9848688000 10860184000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 25854758000 19492247000 7691159000 9044195000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 280207000 274509000 105116000 75774000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 153589000 113824000 62534000 33052000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 265000 18657000 85000 116000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 5062396000 3574731000 1988990000 1704767000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 1541078000 635551000 325830000 580274000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 3521318000 2939180000 1663160000 1124493000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 6422000 3702000 804000 2280000 FAIZ GIDERLERI (-) -22940899000 -15227550000 -6476521000 -7558202000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -14297566000 -10276251000 -4342773000 -5041215000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -1119297000 -898261000 -412582000 -356264000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -4389662000 -2122112000 -938589000 -1030906000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -3009877000 -1929175000 -783132000 -1087340000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -116375000 0 0 -40400000 DIGER FAIZ GIDERLERI -8122000 -1751000 -555000 -2077000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 8416738000 8250120000 3372167000 3301982000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 2931282000 1555339000 599991000 1097237000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3755099000 2224307000 871076000 1375698000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 531729000 325433000 129978000 181558000 DIGER 3223370000 1898874000 741098000 1194140000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -823817000 -668968000 -271085000 -278461000 GAYRI NAKDI KREDILERE -401000 -311000 -69000 -169000 DIGER -823416000 -668657000 -271016000 -278292000 TEMETTU GELIRLERI 50804000 129584000 12137000 113000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -2021808000 578835000 277876000 -886812000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 239085000 143756000 86787000 131357000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -2680956000 480167000 237616000 -1187606000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 420063000 -45088000 -46527000 169437000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 3248643000 1180083000 369865000 817720000 FAALIYET BRUT KÂRI 12625659000 11693961000 4632036000 4330240000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -5807804000 -3921887000 -2133737000 -1933225000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -34633000 -1761000 -139000 -11151000 PERSONEL GIDERLERI (-) -2091166000 -1608225000 -557928000 -747717000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -2755229000 -2342820000 -779133000 -924535000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 1936827000 3819268000 1161099000 735914000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1936827000 3819268000 1161099000 735914000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -414834000 -709149000 -176241000 -232712000 CARI VERGI KARSILIGI -1212212000 -55555000 -461753000 -824537000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -922387000 -1104863000 -858222000 -226298000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 1719765000 451269000 220228000 818123000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 1521993000 3110119000 984858000 503202000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 1521993000 3110119000 984858000 503202000 GRUBUN KARI (ZARARI) 1521993000 3110119000 984858000 503202000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)