• 08 Kasım 2019 18:17:00
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797707 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B4DD1271468 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 113646562000 102848342000 45349941000 39219049000 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 467456000 565340000 203434000 145458000 TOPLAM HASILAT 114114018000 103413682000 45553375000 39364507000 SATISLARIN MALIYETI -97728785000 -86388477000 -37549028000 -33586527000 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI -293044000 -421417000 -155668000 -98722000 TOPLAM MALIYETLER -98021829000 -86809894000 -37704696000 -33685249000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 15917777000 16459865000 7800913000 5632522000 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 174412000 143923000 47766000 46736000 BRUT KAR (ZARAR) 16092189000 16603788000 7848679000 5679258000 GENEL YONETIM GIDERLERI -3825962000 -2860506000 -1078935000 -1279462000 PAZARLAMA GIDERLERI -5939678000 -4872523000 -1934683000 -2120135000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -251006000 -196826000 -70713000 -85776000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2906918000 4532366000 2733757000 952255000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3000737000 -7201442000 -4771926000 -985474000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 2307114000 2428098000 712894000 733016000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 8288838000 8432955000 3439073000 2893682000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 94006000 279564000 47474000 21905000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -24401000 -25423000 -3371000 -11999000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 8358443000 8687096000 3483176000 2903588000 FINANSMAN GELIRLERI 8554913000 13485533000 8235694000 2971548000 FINANSMAN GIDERLERI -12400002000 -16257421000 -9557089000 -4353838000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 4513354000 5915208000 2161781000 1521298000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -138504000 -405991000 -321968000 -158757000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -512845000 -543090000 -333606000 -169343000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -374341000 -137099000 -11638000 -10586000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 4374850000 5509217000 1839813000 1362541000 DONEM KARI (ZARARI) 4374850000 5509217000 1839813000 1362541000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1094172000 1682579000 572794000 286618000 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3280678000 3826638000 1267019000 1075923000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)