• 08 Kasım 2019 18:16:39
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797704 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D92933B016E4B5D93E377AB KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 251143650 189763354 75879611 88047569 SATISLARIN MALIYETI -210851680 -165360503 -62354447 -77112157 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 40291970 24402851 13525164 10935412 BRUT KAR (ZARAR) 40291970 24402851 13525164 10935412 GENEL YONETIM GIDERLERI -13858418 -11776838 -3836314 -4634779 PAZARLAMA GIDERLERI -18632369 -14501058 -5165779 -6477348 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -130043 -1869498 -564245 -52532 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 38338863 49166316 28304398 10273288 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -33759680 -51186056 -36136528 -7958975 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 12250323 -5764283 -3873304 2085066 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 783200 198201 181 80625 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 13033523 -5566082 -3873123 2165691 FINANSMAN GELIRLERI 283280 1855550 1756650 239600 FINANSMAN GIDERLERI -3066112 -10343654 -8225260 -961876 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 10250691 -14054186 -10341733 1443415 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1024320 -2821863 -1504877 -154196 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3094931 -1085282 -110553 -1298631 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2070611 -3907145 -1394324 -1452827 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 9226371 -11232323 -8836856 1597611 DONEM KARI (ZARARI) 9226371 -11232323 -8836856 1597611 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -785588 -4688885 -2831997 -1513013 ANA ORTAKLIK PAYLARI 10011959 -6543438 -6004859 3110624 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -783566 -420600 -39877 -26500 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -979457 -525750 -49846 -33125 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -195891 -105150 -9969 -6625 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -195891 -105150 -9969 -6625 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -783566 -420600 -39877 -26500 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 8442805 -11652923 -8876733 1571111 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -861832 -4720150 -2835233 -1523081 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9304637 -6932773 -6041500 3094192