• 08 Kasım 2019 18:16:01
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797701 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D92933A016E4B6334E933AC KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 95925495 270322552 169142591 52789066 SATISLARIN MALIYETI -29544181 -178026709 -123099856 -23583812 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 66381314 92295843 46042735 29205254 BRUT KAR (ZARAR) 66381314 92295843 46042735 29205254 GENEL YONETIM GIDERLERI -10737713 -9653475 -3029047 -3433182 PAZARLAMA GIDERLERI -3424015 -1203170 -547281 -855000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1687059 6179933 4039270 254656 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -301674 -999925 -792883 -152974 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 53604971 86619206 45712794 25018754 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 2227001 0 0 190079 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 55831972 86619206 45712794 25208833 FINANSMAN GIDERLERI -8313557 -15179094 -7474194 -2823651 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 47518415 71440112 38238600 22385182 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 47518415 71440112 38238600 22385182 DONEM KARI (ZARARI) 47518415 71440112 38238600 22385182 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 47518415 71440112 38238600 22385182 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 47518415 71440112 38238600 22385182 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 47518415 71440112 38238600 22385182