• 08 Kasım 2019 18:15:01
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797692 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B87F53C3F81 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 805527092 1024939031 420755480 278953764 SATISLARIN MALIYETI -778384659 -960529321 -392549459 -260934043 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 27142433 64409710 28206021 18019721 BRUT KAR (ZARAR) 27142433 64409710 28206021 18019721 GENEL YONETIM GIDERLERI -25292811 -26575862 -10253700 -9816349 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 32002834 31158536 14862770 -4071551 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -22088506 -19960196 -9869172 -230090 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 11763950 49032188 22945919 3901731 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 1829773 48495 12140 222011 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -41608 -44898 -29541 -37755 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -981684 -1310381 -47751 -71925 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 5496781 -20405997 -14976073 7117183 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 20113796 29940169 7904694 11206755 FINANSMAN GELIRLERI 8574694 102013903 70062492 1956029 FINANSMAN GIDERLERI -24921785 -82133908 -58454737 -9099612 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 3766705 49820164 19512449 4063172 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1381578 -1741722 -1260506 -2355755 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1959626 -3034629 -2594660 -1959626 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -578048 -1292907 -3855166 -396129 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 2385127 48078442 20772955 1707417 DONEM KARI (ZARARI) 2385127 48078442 20772955 1707417 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -825764 -658882 -339774 -252092 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3210891 48737324 21112729 1959509 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)