• 08 Kasım 2019 18:14:17 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797685 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B64E5ED17A1 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 52808289 47778460 18148958 18479243 SATISLARIN MALIYETI -23484921 -19122718 -6647180 -8438671 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 29323368 28655742 11501778 10040572 BRUT KAR (ZARAR) 29323368 28655742 11501778 10040572 GENEL YONETIM GIDERLERI -3929047 -3773248 -1159498 -1282237 PAZARLAMA GIDERLERI -0 -0 -0 -0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1658531 2516650 1453175 451595 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2228730 -3716047 -2393021 -764463 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 24824122 23683097 9402434 8445467 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 4066 557 -2299 696 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 24828188 23683654 9400135 8446163 FINANSMAN GELIRLERI 97211 1552513 204131 -217886 FINANSMAN GIDERLERI -32263718 -195907706 -126337653 -19156282 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -7338319 -170671539 -116733387 27384559 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -269331 -24044225 -17151458 -4558231 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -625793 -31896 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -269331 -24670018 -17183354 -4558231 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -7607650 -146627314 -99581929 22826328 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM KARI (ZARARI) -7607650 -146627314 -99581929 22826328 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -49 -897 -599 136 ANA ORTAKLIK PAYLARI -7607601 -146626417 -99581330 22826192 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)