• 08 Kasım 2019 18:14:10
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797684 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D92933B016E4B2D99E674CB KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1013372390 734722239 230151307 333480002 SATISLARIN MALIYETI -477285440 -367740655 -116359874 -159421315 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 536086950 366981584 113791433 174058687 BRUT KAR (ZARAR) 536086950 366981584 113791433 174058687 GENEL YONETIM GIDERLERI -74871955 -68509470 -26234644 -25728218 PAZARLAMA GIDERLERI -128690553 -111505886 -35985673 -39691969 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -33526909 -27364307 -9310851 -7029571 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 25853080 56143180 34226449 2155506 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -16877918 -22713140 -6316592 -1397116 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 307972695 193031961 70170122 102367319 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 427010 58014 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -130743 -0 -0 -130743 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 307841952 193458971 70228136 102236576 FINANSMAN GIDERLERI -111626897 -89300410 -43459944 -38922684 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 196215055 104158561 26768192 63313892 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3233298 -13182402 -962316 -1270923 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1427539 -16594898 -346970 -337499 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -4660837 -3412496 -615346 -933424 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 199448353 90976159 27730508 62042969 DONEM KARI (ZARARI) 199448353 90976159 27730508 62042969 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 199448353 90976159 27730508 62042969 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)