• 08 Kasım 2019 18:13:32
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797679 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6D929336016E4A1DAADF2DEB KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 3068686565 3069986354 798874880 1025379558 SATISLARIN MALIYETI -2911741903 -2933689649 -756399759 -973111510 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 156944662 136296705 42475121 52268048 BRUT KAR (ZARAR) 156944662 136296705 42475121 52268048 GENEL YONETIM GIDERLERI -38428684 -33742814 -11367457 -14430200 PAZARLAMA GIDERLERI -30812545 -29475836 -10371619 -10872080 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 124015169 98146047 33081916 12794115 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -114173823 -80566117 -16458247 -1851174 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 97544779 90657985 37359714 37908709 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 100636 75424 0 84746 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 -0 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -2548410 -9968114 -6700465 -328626 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 95097005 80765295 30659249 37664829 FINANSMAN GELIRLERI 57452069 49514140 7572230 10377185 FINANSMAN GIDERLERI -74629466 -61529099 -13741786 -23275809 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 77919608 68750336 24489693 24766205 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -17559745 -17285252 -7107217 -5622571 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -10604306 -18776241 -6881326 -4899109 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -6955439 -1490989 -225891 -723462 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 60359863 51465084 17382476 19143634 DONEM KARI (ZARARI) 60359863 51465084 17382476 19143634 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 7076038 4555980 1123097 1949578 ANA ORTAKLIK PAYLARI 53283825 46909104 16259379 17194056 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 223390 -84621 183217 245744 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 223390 -84621 183217 245744 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -103832 1493476 231961 42816 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -103832 1493476 231961 42816 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 119558 1408855 415178 288560 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 60479421 52873939 17797654 19432194 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 7076083 4528757 1111645 1950231 ANA ORTAKLIK PAYLARI 53403338 48345182 16686009 17481963