• 08 Kasım 2019 18:13:26
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797677 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B7B510A1AD7 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 474403928 443212239 217130008 246282702 SATISLARIN MALIYETI -398492183 -360598584 -182542933 -197984113 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 75911745 82613655 34587075 48298589 BRUT KAR (ZARAR) 75911745 82613655 34587075 48298589 GENEL YONETIM GIDERLERI -12402302 -17974231 -8825004 -3057809 PAZARLAMA GIDERLERI -9735545 -9084924 -4622700 -3781578 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -10992731 -11649169 -3543595 -4141941 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 7605832 9224660 3118404 1768383 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -7919912 -15566322 -7554759 -9474683 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 42467087 37563669 13159421 48560327 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 22613 12341 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 7051 -202823 -273904 -27380 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 42474138 37383459 12897858 48532947 FINANSMAN GIDERLERI -7690165 -4143196 -1578106 -2364499 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 34783973 33240263 11319752 46168448 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -31208281 -21830395 -13457786 -2655860 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -9041634 -4321176 -1535633 -4369239 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -22166647 -17509219 -11922153 -1713379 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 3575692 11409868 -2138034 43512588 DONEM KARI (ZARARI) 3575692 11409868 -2138034 43512588 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3575692 11409868 -2138034 43512588 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 -87734 -20717 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -112480 -26561 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -24746 -5844 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -24746 -5844 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 7815103 104015718 70127427 -17041320 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 7815103 104015718 70127427 -17041320 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 7815103 104015718 70127427 -17041320 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 7815103 103927984 70106710 -17041320 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 11390795 115337852 67968676 26471268 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 11390795 115337852 67968676 26471268