• 08 Kasım 2019 18:13:04
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797675 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4A506B870634 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 769072630 900674026 329055908 252688129 SATISLARIN MALIYETI -678073773 -664195263 -223199566 -226037967 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 90998857 236478763 105856342 26650162 BRUT KAR (ZARAR) 90998857 236478763 105856342 26650162 GENEL YONETIM GIDERLERI -32721817 -31548238 -10944464 -10913782 PAZARLAMA GIDERLERI -39582629 -44935523 -17541688 -13497548 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -5021513 -3976728 -1033608 -2789969 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 35080576 94761909 58430982 -1879521 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -25050546 -29583250 -18728143 -5553480 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 23702928 221196933 116039421 -7984138 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 26696401 27627794 18765402 7172078 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -20891713 -34756703 -30327591 -8685297 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 5028297 -4786947 -3576217 2400169 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 34535913 209281077 100901015 -7097188 FINANSMAN GELIRLERI 141413 1045133 592390 0 FINANSMAN GIDERLERI -10049268 -30227333 -11999835 -2585283 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 24628058 180098877 89493570 -9682471 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2230148 -38964670 -20761883 -2994645 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1124105 -41683208 -21560574 -1260711 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -3354253 -2718538 -798691 -1733934 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 26858206 141134207 68731687 -6687826 DONEM KARI (ZARARI) 26858206 141134207 68731687 -6687826 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 17722981 56779384 33251358 -878494 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9135225 84354823 35480329 -5809332 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -2945731 -1977530 -107297 111601 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -3575724 -2445100 -115301 287741 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 786659 537922 25366 -63303 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -156666 -70352 -17362 -112837 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -156666 -70352 -17362 -112837 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -2945731 -1977530 -107297 111601 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 23912475 139156677 68624390 -6576225 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 16945820 56229256 33319291 -1159175 ANA ORTAKLIK PAYLARI 6966655 82927421 35305099 -5417050