• 08 Kasım 2019 18:12:19
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797670 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8383851C47 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8383CC1C48 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 29683016000 23229103000 8460301000 10412288000 SATISLARIN MALIYETI -24493133000 -19050819000 -6876305000 -8564178000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 5189883000 4178284000 1583996000 1848110000 BRUT KAR (ZARAR) 5189883000 4178284000 1583996000 1848110000 GENEL YONETIM GIDERLERI -471751000 -401744000 -157841000 -157039000 PAZARLAMA GIDERLERI -3171389000 -2660025000 -954090000 -1121808000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 44729000 23341000 8689000 16081000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -12062000 -33495000 -25463000 -3307000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1579410000 1106361000 455291000 582037000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 73049000 10301000 2716000 28726000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -2675000 0 0 -2576000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 1649784000 1116662000 458007000 608187000 FINANSMAN GELIRLERI 13237000 52595000 14624000 7336000 FINANSMAN GIDERLERI -484643000 -9358000 -3724000 -167744000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1178378000 1159899000 468907000 447779000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -272163000 -268590000 -105127000 -103860000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -331485000 -267604000 -105179000 -133743000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -59322000 -986000 -52000 -29883000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 906215000 891309000 363780000 343919000 DONEM KARI (ZARARI) 906215000 891309000 363780000 343919000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 906215000 891309000 363780000 343919000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 -25186000 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 0 -25186000 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 16000000 92073000 62102000 -3754000 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 16000000 92073000 62102000 -3754000 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 16000000 66887000 62102000 -3754000 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 922215000 958196000 425882000 340165000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 922215000 958196000 425882000 340165000