• 08 Kasım 2019 18:11:46
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797668 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4ABA1A6015DC KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 1141016303 1319718570 414022598 621298400 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 1104071868 1267428997 404222984 614265373 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 36944435 52289573 9799614 7033027 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI -1101721809 -1266289312 -403861075 -613800138 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER -1101721809 -1266289312 -403861075 -613800138 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 39294494 53429258 10161523 7498262 BRUT KAR (ZARAR) 39294494 53429258 10161523 7498262 GENEL YONETIM GIDERLERI -45645404 -49842142 -18004420 -14414314 PAZARLAMA GIDERLERI -4757120 -3086440 -814713 -1825031 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 676967 78381 -39205 0 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -10431063 579057 -8696815 -8741083 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -10431063 579057 -8696815 -8741083 FINANSMAN GELIRLERI 27644162 41404432 24401166 7144939 FINANSMAN GIDERLERI -23750274 -20953004 -10989363 -5746550 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -6537175 21030485 4714988 -7342694 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -481184 -5367135 -1394283 -1542881 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 -8088467 -2371505 0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -481184 -2721332 -977222 -1542881 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -6055991 15663350 3320705 -5799813 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM KARI (ZARARI) -6055991 15663350 3320705 -5799813 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -6055991 15663350 3320705 -5799813 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 74355 -73315 -40907 165684 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 92944 -91644 -51134 207105 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -18589 -18329 -10227 -41421 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -18589 -18329 -10227 -41421 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 934274 964569 604053 820589 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 934274 964569 604053 820589 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 934274 964569 604053 820589 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 1008629 891254 563146 986273 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -5047362 16554604 3883851 -4813540 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -5047362 16554604 3883851 -4813540