• 08 Kasım 2019 18:11:04
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797663 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B8A676E4062 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 147669710 167080455 SATISLARIN MALIYETI -107340435 -119136463 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 40329275 47943992 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 0 0 KAMBIYO GELIRLERI 0 0 FAIZ GELIRLERI 0 0 KAR PAYI GELIRLERI 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAZANC 0 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 0 0 UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GIDERLERI 0 0 KAMBIYO GIDERLERI 0 0 FAIZ GIDERLERI 0 0 KAR PAYI GIDERLERI 0 0 KARSILIK GIDERLERI 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 0 PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 EMEKLILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS ZARARLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 0 0 BRUT KAR (ZARAR) 40329275 47943992 GENEL YONETIM GIDERLERI -8779559 -6463101 PAZARLAMA GIDERLERI -13583423 -15429763 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 4872359 4934629 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -4804599 -9524373 DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 18034053 21461384 ODENECEK KAR PAYLARININ DEFTER DEGERI ILE DAGITILAN NAKIT DISI VARLIKLARIN DEGERI ARASINDAKI FARK 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN FINANSAL TABLO DISI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 0 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 0 ISTIRAKLER, MUSTEREK KONTROL EDILEN ISLETMELER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAN DIGER GELIRLER (GIDERLER) 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 18034053 21461384 FINANSMAN GELIRLERI 0 0 FINANSMAN GIDERLERI -14103276 -7724374 NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 3930777 13737010 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1136126 -4162316 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1137179 -4518449 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1053 -356133 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 2794651 9574694 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 DONEM KARI (ZARARI) 2794651 9574694 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -214458 297327 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3009109 9277367 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)