• 08 Kasım 2019 18:10:57 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/797662 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6D929640016E4B7C75DA3E16 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 653659904 727414683 100879190 126303024 SATISLARIN MALIYETI -680304890 -712377573 -103551988 -117938039 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) -26644986 15037110 -2672798 8364985 BRUT KAR (ZARAR) -26644986 15037110 -2672798 8364985 GENEL YONETIM GIDERLERI -5735979 -11972275 -6847029 -1961917 PAZARLAMA GIDERLERI -361352 -303636 -124804 -110461 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 404405 192450 129901 16872 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -125560 -250766 -120712 -18732 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -32463472 2702883 -9635442 6290747 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 22541147 85638274 41121026 14286101 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -773964 -7960893 -43003 -3596326 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -10696289 80380264 31528587 24173174 FINANSMAN GELIRLERI 0 0 0 0 FINANSMAN GIDERLERI -802 -722821 -269076 -0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -10697091 79657443 31259511 24173174 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -886643 -17544689 -4942508 -266448 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -1636467 -1465723 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -886643 -15908222 -6408231 -266448 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -9810448 62112754 26317003 24439622 DONEM KARI (ZARARI) -9810448 62112754 26317003 24439622 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 7763591 -901592 506064 9233425 ANA ORTAKLIK PAYLARI -17574039 63014346 25810939 15206197 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 4786 17767 -64813 4738 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 4875 30507 -75662 6110 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -89 -12740 -10849 -1372 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -89 -12740 -10849 -1372 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 4786 17767 -64813 4738 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -9805662 62130521 26252190 24444360 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 7759774 -928134 480576 9233154 ANA ORTAKLIK PAYLARI -17565436 63058655 25771614 15211206