• 03 Aralık 2019 06:57:46
    (MILYON TL) TARIH PIYASAYA PIYASADAN GIRIS CIKIS --------- --------- ---------- 03 ARALIK 25.175,5 GECICI REZERV 03 ARALIK 31.798,0 GIL 03 ARALIK 7.366,2 BANKALARARASI PARA PIYASASI 03 ARALIK 10.540,0 REPO DONUSU (KOTASYON REPO) 03 ARALIK 0,0 GEC LIKIDITE PENCERESI 03 ARALIK 0,0 REPO DONUSU (GLP REPO) 03 ARALIK 3.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 04 ARALIK 3.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 05 ARALIK 3.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 06 ARALIK 14.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 06 ARALIK 6.294,0 IC BORC ITFASI 09 ARALIK 2.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR) 13 ARALIK 948,0 IC BORC ITFASI 20 ARALIK 23,0 IC BORC ITFASI 29 ARALIK 57,0 IC BORC ITFASI 13 ARALIK 1,0 IC BORC ITFASI 20 ARALIK 2.370,0 IC BORC ITFASI 29 ARALIK 12,0 IC BORC ITFASI 01 OCAK 1,0 IC BORC ITFASI 08 OCAK 1.056,0 IC BORC ITFASI 15 OCAK 15.738,0 IC BORC ITFASI 17 OCAK 108,0 IC BORC ITFASI 22 OCAK 2.755,0 IC BORC ITFASI 29 OCAK 466,0 IC BORC ITFASI 05 SUBAT 10.431,0 IC BORC ITFASI 07 SUBAT 81,0 IC BORC ITFASI 12 SUBAT 4.789,0 IC BORC ITFASI 19 SUBAT 3.228,0 IC BORC ITFASI 26 SUBAT 337,0 IC BORC ITFASI ARALIK 2019 11.600,0 IC BORC SERVISI OCAK 2020 22.000,0 IC BORC SERVISI SUBAT 2020 24.900,0 IC BORC SERVISI MART 2020 28.200,0 IC BORC SERVISI NISAN 2020 25.100,0 IC BORC SERVISI MAYIS 2020 18.900,0 IC BORC SERVISI HAZIRAN 2020 9.500,0 IC BORC SERVISI TEMMUZ 2020 19.500,0 IC BORC SERVISI AGUSTOS 2020 27.800,0 IC BORC SERVISI EYLUL 2020 24.900,0 IC BORC SERVISI EKIM 2020 15.000,0 IC BORC SERVISI