• 14 Ocak 2020 18:14:57 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/812492 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6EFB12D9016FA49E38470F0E ESAS SOZLESME TADILI 2020-01-14 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA YONETIM KURULUMUZ 14.01.2020 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTIDA; 1- SIRKETIMIZDE 2018 YILINDA GERCEKLESEN VARLIK SATISI SONRASI SIRKETIMIZIN ANA FAALIYET KONUSUOLAN YAGLI TOHUMLARDAN BITKISEL SIVI YAG URETIM VE SATISI ILE ILGILI FAALIYETLERININ YANI SIRASIRKETIMIZIN FAALIYET ALANININ “MADENCILIK VE ENERJI” FAALIYETLERI ALANINDA YOGUNLASMASINA VEFAALIYET ALANININ BU YONDE GENISLETILEBILMESI AMACIYLA SIRKET ANA SOZLESMESININ “SIRKET’IN UNVANI”BASLIKLI2.MADDESI VE “SIRKET’IN AMAC VE KONUSU” BASLIKLI 3.MADDESI ILE, 10.01.2020 TARIH, 31004 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN, SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-28-1SAYILI “OY HAKKINA VE YONETIM KURULUNDA TEMSIL EDILMEYE ILISKIN IMTIYAZLARIN KALDIRILMASINAILISKINESASLAR TEBLIGI”NIN 4.MADDESININ (1)’INCI FIKRASI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN BES YIL UST USTEDONEM ZARARI BEYAN ETMESI SONUCU (A) GRUBU IMTIYAZLI PAYLAR UZERINDE BULUNAN OY HAKKINA VEYONETIM KURULUNDA TEMSIL EDILMEYE ILISKIN IMTIYAZLARI ILE BERABER KAR PAYINA ILISKIN IMTIYAZLARININDA KALDIRILMAK SURETIYLE (A) GRUBU PAYLARIN UZERINDE BULUNAN TUM IMTIYAZLARIN KALDIRILMASINA, BU SEBEPLE ANA SOZLESMENIN (A) GRUBU PAYLAR UZERINDE BULUNAN IMTIYAZLARIN KALDIRILMASI SONUCUUYUMLU HALE GETIRILMESI AMACIYLA “SERMAYE VE HISSE SENETLERI” BASLIKLI 6.MADDESI VE “YONETIMKURULU” BASLIKLI 9.MADDESI ILE “OY HAKKI VE KULLANILMASI” BASLIKLI 21.MADDESININ TADIL EDILMESINE, 2- BU AMACLA EKTE YER ALAN TADIL TASARISININ KABULUNE VE SIRKET ANA SOZLESMESINDE GEREKLIDEGISIKLIKLERIN YAPILABILMESI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI’NDAN GEREKLIIZINLERIN ALINMASINA, 3- ANA SOZLESME DEGISIKLIGINE ILISKIN GEREKLIIZINLERIN ALINMASIYLA, ANA SOZLESME TADILLERININYAPILACAK ILK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA, 4- SPK’NIN (II-23.1) SAYILI `ONEMLI NITELIKTEKIISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMAHAKKI`TEBLIGININ 5``INCI MADDESININ 1``INCI FIKRASININ (C) BENDI KAPSAMINDA YAPILAN DEGERLENDIRMESONUCUNDA FAALIYET KONUSUNUNTUMUYLE VEYA ONEMLI OLCUDE DEGISMESI ILE TEBLIG``IN 6``NCIMADDESININ 4``UNCU FIKRASINDAKI ONEMLILIK KRITERINI SAGLADIGINDAN SOZ KONUSU DEGISIKLIK ONEMLINITELIKTE ISLEMSAYILMAKTADIR. TEBLIG``IN 6``NCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASINDAKI ONEMLILIKKRITERININ SAGLANMASI ILE ISLEMIN `ONEMLINITELIKTE ISLEM` OLARAK DEGERLENDIRILMESINE, ONEMLINITELIKTE ISLEM OLMASI ITIBARIYLA; I)ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMIN TEBLIG``IN 7``NCIMADDESI (1)``INCI FIKRASI UYARINCA GENEL KURUL ONAYINASUNULMASINA, II) SOZ KONUSU ISLEMIN ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINAKATILARAK OLUMSUZ OY KULLANACAK VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINAISLETECEK PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ, PAYLARINI SIRKET``E SATARAKORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAGINA, III) SERMAYE PIYASASI KANUNUNUN 24.MADDESIILE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAKESASLARVE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NIN 10. MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIMIZIN 0,01 TURK LIRASI (BIRKURUS) ITIBARI DEGERLI BEHER PAYI ICIN `AYRILMA HAKKI KULLANIMFIYATININ` SOZ KONUSU ISLEMLERINILK DEFA 14.01.2020 (BUGUN) TARIHI ITIBARIYLA KAMUYA ACIKLANDIGI DIKKATE ALINARAK, ISBU ACIKLAMATARIHINDEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE BORSADAOLUSAN `AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ARITMETIK ORTALAMASI`ALINARAK 0,004170 TL OLARAK HESAPLANDIGI HUSUSUNDA, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI``NINKAMUYUAYDINLATMA YUKUMLULUKLERINE UYGUN OLARAK, ISBU YONETIM KURULU KARARI TARIHI ITIBARIYLAKAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP)``NDA YAYINLANMASINA, IV) TEBLIG``IN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI`BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASIHUKUMLERI DAHILINDE, SOZKONUSU ISLEMIN ONAYLANACAGI GENEL KURULTOPLANTISINA KATILIP OLUMSUZ OYKULLANARAK VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTITUTANAGINA ISLETEREK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLAN PAYSAHIPLERI VEYATEMSILCILERININ AYRILMA HAKKI ICIN SIRKETIN KATLANACAGI AZAMI MALIYETIN1.500.000,-TL``SINIASMASI HALINDE SIRKETIN FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGI ISLEMININ GENEL KURULTARAFINDANONAYLANMIS OLMASINA RAGMEN GERCEKLESTIRILMEMESI VE FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGIISLEMINDENVAZGECILMESININ GENEL KURULA ONERILMESINE, V) TEBLIG UYARINCA ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM IHTIVA EDENSOZ KONUSU ISLEMIN ILGILI MEVZUATUYARINCA PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULACAGIGENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMINDE, YUKARIDA BELIRTILENAYRILMA HAKKI KULLANIMFIYATI, AYRILMA HAKKI KULLANIM SURECI VE YUKARIDA KARARLASTIRILAN USTSINIRLARDAHIL OLMAK UZERE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMEILISKIN ONCEDEN BELIRLENEN SARTLARA YERVERILMESINE, VI) YUKARIDA KARARLASTIRILAN SIRKETIN KATLANACAGI AZAMI MALIYET TUTARININ ASILDIGININ ISLEME ILISKINGENEL KURULTOPLANTISINDA TESPIT EDILMESI DURUMUNDA, ANILAN ISLEMDEN VAZGECILEBILECEGIHUSUSUNUNGENEL KURUL TOPLANTISININ ISLEMIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULACAGIGUNDEM MADDESINDENSONRA AYRI BIR GUNDEM MADDESI OLARAKGENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMINE ALINMASINA VE BUGUNDEMMADDESI CERCEVESINDEISLEMDEN VAZGECILIP VAZGECILMEYECEGI HUSUSUNUN PAY SAHIPLERININ ONAYINASUNULMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.