• 14 Şubat 2020 17:47:54 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819145 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E50017044168C8A4851 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 434852000 383416000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 209665000 192568000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 0 0 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 102850000 116254000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 300000 0 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 121759000 74224000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 545000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 121759000 73679000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 278000 370000 FAIZ GIDERLERI (-) -245852000 -195648000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -8454000 -7865000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -237177000 -187673000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -220000 -110000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 0 0 DIGER FAIZ GIDERLERI -1000 0 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 189000000 187768000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 1295000 1476000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1957000 2040000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 1753000 1932000 DIGER 204000 108000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -662000 -564000 GAYRI NAKDI KREDILERE -3000 -3000 DIGER -659000 -561000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 385000 -5978000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 54000 -81000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 0 0 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 331000 -5897000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 52169000 32432000 FAALIYET BRUT KÂRI 242849000 215698000 KREDI KARSILIKLARI (-) -14372000 -48280000 PERSONEL GIDERLERI (-) -33387000 -29294000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -19122000 -19986000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 175968000 118138000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 175968000 118138000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -40916000 -31698000 CARI VERGI KARSILIGI -33696000 -37754000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -7220000 -24000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 6080000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 135052000 86440000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 135052000 86440000 GRUBUN KARI (ZARARI) 135052000 86440000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)