• 14 Şubat 2020 19:15:15
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819264 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E510170445D047962F1 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-12-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 1133147000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 750666000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 0 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 234597000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 39428000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 108120000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 68121000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 39999000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 336000 FAIZ GIDERLERI (-) -425427000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER 0 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -422790000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -429000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -2194000 DIGER FAIZ GIDERLERI -14000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 707720000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 14516000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 15747000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 197000 DIGER 15550000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -1231000 GAYRI NAKDI KREDILERE 0 DIGER -1231000 TEMETTU GELIRLERI 4840000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 34617000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 24045000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -3143000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 13715000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 23139000 FAALIYET BRUT KÂRI 784832000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -52873000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -19168000 PERSONEL GIDERLERI (-) -88900000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -37587000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 586304000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 586304000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -139198000 CARI VERGI KARSILIGI -144270000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 5072000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 447106000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 447106000 GRUBUN KARI (ZARARI) 447106000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)