• 14 Şubat 2020 18:27:34
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819232 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6FAFA0E50170441C46760BE2 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 9924109 7648099 SATISLARIN MALIYETI -626971 -316333 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 9297138 7331766 BRUT KAR (ZARAR) 9297138 7331766 GENEL YONETIM GIDERLERI -2858985 -2311250 PAZARLAMA GIDERLERI -53055 -42185 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 29857560 14567353 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1735405 -5192416 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 34507253 14353268 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 34507253 14353268 FINANSMAN GIDERLERI -571574 -1790283 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 33935679 12562985 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 33935679 12562985 DONEM KARI (ZARARI) 33935679 12562985 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 33935679 12562985 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 40518 281407 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 0 268883 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 40518 12524 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 1329407 6047626 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 1329407 6047626 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 1369925 6329033 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 35305604 18892018 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 35305604 18892018