• 14 Şubat 2020 18:26:53
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819230 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E500170441265FF4759 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 8751165 7056037 SATISLARIN MALIYETI -243347 -316333 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 8507818 6739704 BRUT KAR (ZARAR) 8507818 6739704 GENEL YONETIM GIDERLERI -2828028 -2293797 PAZARLAMA GIDERLERI -53055 -42185 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 30183147 11136727 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1735405 -5089018 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 34074477 10451431 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 34074477 10451431 FINANSMAN GIDERLERI -571364 -1790283 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 33503113 8661148 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 33503113 8661148 DONEM KARI (ZARARI) 33503113 8661148 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 33503113 8661148 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 40518 281407 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 0 268883 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 40518 12524 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 40518 281407 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 33543631 8942555 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 33543631 8942555