• 14 Şubat 2020 18:25:02
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819224 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E50017044384AB20651 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E50017044384B100652 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 42074839000 33953817000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 34700820000 27331620000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 295226000 389604000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 187630000 177189000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 300000 18657000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 6883468000 6032692000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 6025000 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 2154955000 1008530000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 4722488000 5024162000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 7395000 4055000 FAIZ GIDERLERI (-) -29060127000 -23113130000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -18132430000 -15662291000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -1515799000 -1218563000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -5137653000 -3525739000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -4108916000 -2704252000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -154905000 0 DIGER FAIZ GIDERLERI -10424000 -2285000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 13014712000 10840687000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 3978688000 2293210000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5071035000 3262601000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 718014000 481635000 DIGER 4353021000 2780966000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -1092347000 -969391000 GAYRI NAKDI KREDILERE -632000 -415000 DIGER -1091715000 -968976000 TEMETTU GELIRLERI 50939000 129624000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -2583694000 643635000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 479903000 155578000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -3663040000 262077000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 599443000 225980000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 4035254000 2003613000 FAALIYET BRUT KÂRI 18495899000 15910769000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -8212337000 -4350468000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -52362000 -533037000 PERSONEL GIDERLERI (-) -2837255000 -2191782000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -3781362000 -3681555000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 3612583000 5153927000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 3612583000 5153927000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -810292000 -999605000 CARI VERGI KARSILIGI -1715496000 -745141000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -1061183000 -1425344000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 1966387000 1170880000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 2802291000 4154322000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 2802291000 4154322000 GRUBUN KARI (ZARARI) 2802291000 4154322000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)