• 14 Şubat 2020 18:21:32
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819219 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E500170425F7D336FB7 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 294486231 259860663 SATISLARIN MALIYETI -252285134 -200653711 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 42201097 59206952 BRUT KAR (ZARAR) 42201097 59206952 GENEL YONETIM GIDERLERI -7797617 -6850228 PAZARLAMA GIDERLERI -12332866 -8974764 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -475713 -378453 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 74769344 164242556 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -38657947 -92411385 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 57706298 114834678 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 104143 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -2194757 -2954146 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 55615684 111880532 FINANSMAN GIDERLERI -51371436 -101007946 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 4244248 10872586 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1183407 -556937 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1183407 -556937 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 3060841 10315649 DONEM KARI (ZARARI) 3060841 10315649 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3060841 10315649 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 118788 -1164503 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 137904 -9000 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 14389 -32749 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -33505 -1122754 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -33505 -1122754 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 118788 -1164503 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 3179629 9151146 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3179629 9151146