• 14 Şubat 2020 18:21:22
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/819215 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6FAF9E5001704309BE92768A KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-12-31 2018-01-01 2018-12-31 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 241134125 73048359 SATISLARIN MALIYETI -239572696 -72071859 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1561429 976500 BRUT KAR (ZARAR) 1561429 976500 GENEL YONETIM GIDERLERI -188488 -178405 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -900 -6987 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1372041 791108 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 1372041 791108 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1372041 791108 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -301849 -175581 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -301849 -175581 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 1070192 615527 DONEM KARI (ZARARI) 1070192 615527 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 1070192 615527 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 1070192 615527 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 1070192 615527